Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.5 om fusioner og omdannelser.