Se afsnit S.H.20.2 om skattefri fusion og afsnit S.H.20.3 om skattepligtig fusion.

Se SKM2008.367.SR. Skatterådet bekræftede, at to feriefonde omfattet af ferielovens § 36, stk. 3, kunne fusionere skattefrit. Den ene feriefond kunne foretage en spaltning over til den anden feriefond for så vidt angår den nettopersonaleandel, der omplaceres til den anden feriefond.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter