Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.6.1 om skattefri spaltning med tilladelse.