Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.1 om subjektiv skattepligt.