Afsnittet omhandler den beløbsmæssige opgørelse af den endelige indkomstskat efter selskabsbeskatningsloven (SEL), dvs. beregning af skatten samt tillæg og nedsættelser af denne. Desuden gennemgås acontoskatteordningen.