§ 1 afgiften

Ny tekst startAfgiften af konsum-is er forNy tekst slut

 1. sukkerholdige produkter 4 kr. og 25 øre pr. liter
 2. Sukkerfrie produkter 3 kr. og 40 øre pr. liter

For konsum-is-miks opgøres afgiften pr. liter is (soft-ice), der kan fremstilles af miksen.

Sukkerfrie produkter

Ny tekst startSom sukkerfri anses produkter, der indeholder højst 0,5 g tilsat sukker pr. 100 ml. Med sukker menes alle typer af mono- og disaccharider. Anvendes andre sødestoffer end mono- og disaccharider, er varen omfattet af satsen for sukkerfrie produkter.Ny tekst slut

Naturligt indhold af sukker

Ny tekst startSom sukkerfri anses endvidere produkter, der har et naturligt indhold af sukker, og som ikke indeholder tilsatte mono- og disaccharider eller andre fødevarer, der anvendes på grund af deres sødende egenskaber.Ny tekst slut

Sukkerholdige produkter

Ny tekst startProdukter anses som sukkerholdige, hvis det tilsatte indhold af eksempelvis følgende stoffer er højere end 0,5 g pr. 100 ml.:Ny tekst slut

  • Ny tekst startglucose (druesukker, dextrose)Ny tekst slut
  • Ny tekst startfruktose (frugtsukker)Ny tekst slut
  • Ny tekst startsucrose (sakkarose), "almindeligt sukker"Ny tekst slut
  • Ny tekst startmaltoseNy tekst slut
  • Ny tekst startlaktoseNy tekst slut

Ny tekst startListen er ikke udtømmende.Ny tekst slut

Tidligere afgiftssatser

Ny tekst startAfgiftssatsen har inden for de seneste år tidligere udgjort:Ny tekst slut

Ny tekst start1.5.1986-31.12.1997: 3,00 kr. pr. liter is.Ny tekst slut

Ny tekst start1.1.1998 - 31.12.2009: 3,40 kr. pr. liter uanset sukkerindhold.Ny tekst slut

Ny tekst start

Varer, som er overgået til forbrug og derfor allerede er afgiftsberigtiget inden den 1. januar 2010, kan sælges efter 1. januar 2010 uden opkrævning af yderligere afgift.

Ny tekst slut