EU-tidende mv.Direktiver og forordninger mv. offentliggøres i EU-tidende og kan ses på EU-Kommissionens database (http://europa.eu.int/eur-lex (emne 09. Skattespørgsmål)). 

Information om afgifter og oversigter over afgiftssatser kan ligeledes ses på EU-databasen (Information documents).

Direktiver,
forordninger mv.
Direktiver og forordninger mv. om de harmoniserede punktafgifter er nedenfor oplistet emnevis og med anførsel af evt. ændringsdirektiver og -forordninger.

Der bruges følgende forkortelser: RDIR for Rådets direktiver samt KFO, KBE, KHE og KME for henholdsvis Kommissionens forordninger, beslutninger, henstillinger og meddelelser.

CirkulationsdirektivetRDIR 92/12 af 25.02.92
om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed (ændret ved RDIR 92/108 af 14.12.92, RDIR 94/74 af 22.12.94, RDIR 96/99 af 30.12.96, RDIR 2000/44 af 30.6.2000 og RDIR 2000/47 af 20.7.2000).

KFO 2719/92 af 11.09.92
om det administrative ledsagedokument ved omsætning af punktafgiftspligtige varer under afgiftssuspensionsordninger (ændret ved KFO 2225/93 af 27.07.93).

KFO 3649/92 af 17.12.92
om et forenklet ledsagedokument med henblik på omsætning inden for Fællesskabet af punktafgiftspligtige varer, der er overgået til forbrug i afgangsmedlemsstaten.

KFO 31/96 af 10.01.96
om attest for punktafgiftsfritagelse.

KME 1999/C99/08 af 10.4.99
om de moms- og punktafgiftsregler, der fra den 1. juli 1999 skal anvendes ved salg af varer til rejsende om bord på færger og fly eller i lufthavne inden for Den Europæiske Union.

KHE 2000/789 af 29.11.00
om retningslinier for godkendelse af oplagshavere henhørende under RDIR 92/12 med hensyn til punktafgiftspligtige varer.

EP/RBE 1152/03 af 16.6.03
om edb-mæssig registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (EMCS-systemet)

Alkohol og alkoholholdige drikkevarerRDIR 92/83 af 19.10.92
om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer.

RDIR 92/84 af 19.10.92
om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer.

KFO 3199/93 af 22.11.93
om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift (ændret ved KFO 2546/95 af 30.10.95 og KFO 2559/98 af 27.11.98).

MineralolieprodukterNy tekst startRDIR 2003/96 af 27.10.03Ny tekst slut
Ny tekst startom omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (erstatter RDIR 92/81 og 92/82).Ny tekst slut

RDIR 95/60 af 27.11.95
om afgiftsmærkning af gasolier og petroleum.

KBE 2001/574 af 13.07.01
om et fælles stof til afgiftsmærkning af gasolier og petroleum (ændret ved KBE 2002/269 af 8.4.2002).

TobaksvarerRDIR 95/59 af 27.11.95
om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift (ændret ved RDIR 99/81 af 29.7.99 og RDIR 2002/10 af 12.2.02).

RDIR 92/79 af 19.10.92
om indbyrdes tilnærmelse af cigaretafgifterne (ændret ved RDIR 99/81 af 29.7.99 og RDIR 2002/10 af 12.2.02).

RDIR 92/80 af 19.10.92
om indbyrdes tilnærmelse af afgifterne på andre former for forarbejdet tobak end cigaretter (ændret ved RDIR 99/81 af 29.7.99 og RDIR 2002/10 af 12.2.02).