Vareområde
§ 3
Afgiftspligten omfatter vin og frugtvin, der henhører under toldtariffens hovedpos. 2204, 2205 og 2206, og som har et ethanolindhold over 1,2 pct. vol., men ikke over 22 pct. vol. Varer med et ethanolindhold på over 22 pct. vol. beskattes som spiritus.

Afgiftspligten omfatter bl.a. følgende varer - også mousserende:

  • vin, fx rødvin, rosévin og hvidvin
  • hedvin, fx madeira, portvin og sherry
  • aperitifvine, fx vermouth og sangria
  • frugtvin o.l., fx kirsebærvin, æblecider og mjød.

Gærede produkter tilsat alkohol
I sag C-150/08 (Siebrand BV) har EU-domstolen fastslået, at gærede alkoholholdige drikkevarer, som oprindeligt svarer til pos. 2206 i EU's Kombinerede Nomenklatur (KN), og som er tilsat en vis mængde destilleret alkohol, vand, sukker (sirup), aroma- og farvestoffer, og for visse af disse drikkevarer desuden en flødecreme, som har bevirket, at de ikke længere smager, dufter og/eller ser ud som en drikkevare, der er fremstillet af en bestemt frugt eller et bestemt naturprodukt, henhører under KN's pos. 2208. Dommens konsekvenser er bekrevet i SKM2010.157.SKAT

Tillægsafgift af alkoholsodavand
§ 3C
Fra 1. juni 2005 skal der betales en tillægsafgift af alkoholsodavand.

Følgende drikkevarer, der er omfattet af vin- og frugtvinsafgiften, anses for alkoholsodavand

  • vin, frugtvin o.l., der henhører under pos. 2206, og som er en blanding af ikke-alkoholholdige drikkevarer med vin - og frugtsvinsbaserede drikkevarer, der henhører under pos. 2206.

Ikke-alkoholholdige drikkevarer omfatter varer under pos. 2009, 2201 og 2202, dvs.

  • frugt- og grøntsagssafter, most o.l.
  • drikkevarer, med eller uden kulsyre, fx almindelig drikkevand, mineralvand, limonade, sodavand og kakaomælk.

Følgende drikkevarer anses ikke for alkoholsodavand

  • vin og frugtvin, der alene er tilsat aromastoffer
  • cider, dvs. frugtvin fremstillet af æblesaft eller pæresaft, som består af 100 % æble- eller pæresaft, der er gæret.

§ 33, stk. 1
Afgiftspligtige varer, der er fremstillet her i landet eller modtaget fra udlandet, må ikke uden SKATs tilladelse i erhvervsmæssigt øjemed underkastes nogen behandling, herunder aftapning på flasker, efter at varerne er udleveret fra fremstillingsvirksomheden eller modtaget fra udlandet.

§ 33, stk. 2
Afgiftspligtige varer, der er indført eller modtaget fra udlandet, må ikke uden SKATs tilladelse i erhvervsmæssigt øjemed tilsættes varer, der er spiritusafgiftspligtige.

Emballageafgift
Emballager til vin og frugtvin er afgiftspligtige efter emballageafgiftsloven, se G.1.

Returpantsystemet
Emballager til frugtvin (cider) og alkoholsodavand med 10 pct. vol. eller derunder er omfattet af reglerne om pant og indsamling mv. af emballager, se B.3.6.1.