Mineralvand
§ 2, stk. 1
Ny tekst startAfgiften af mineralvand mv. er forNy tekst slut

1. Sukkerholdige produkter 108 øre pr. liter
2. Sukkerfrie produkter 57 øre pr. liter

Læskedrikkoncentrat
§ 2, stk. 1
Ny tekst startFor læskedrik-koncentrater opgøres sukkerindholdet pr. liter læskedrik, der kan fremstilles af de pågældende varer, beregnet på grundlag af de oplysninger, som er angivet på pakningen.Ny tekst slut

Sukkerfrie produkter

Ny tekst startSom sukkerfri anses produkter, der indeholder højst 0,5 g tilsat sukker pr. 100 ml. Med sukker menes alle typer af mono- og disaccharider. Anvendes andre sødestoffer end mono- og disaccharider, er varen omfattet af satsen for sukkerfrie produkter.Ny tekst slut

Naturligt indhold af sukker

Ny tekst startSom sukkerfri anses endvidere produkter, der har et naturligt indhold af sukker, og som ikke indeholder tilsatte mono- og disaccharider eller andre fødevarer, der anvendes på grund af deres sødende egenskaber.Ny tekst slut

Sukkerholdige produkterNy tekst startProdukter anses som sukkerholdige, hvis det tilsatte indhold af eksempelvis følgende stoffer er højere end 0,5 g pr. 100 ml.:Ny tekst slut

  • Ny tekst startglucose (druesukker, dextrose)Ny tekst slut
  • Ny tekst startfruktose (frugtsukker)Ny tekst slut
  • Ny tekst startsucrose (sakkarose), "almindeligt sukker"Ny tekst slut
  • Ny tekst startmaltoseNy tekst slut
  • Ny tekst startlaktoseNy tekst slut

Ny tekst startListen er ikke udtømmende.Ny tekst slut

EmballageafgiftEmballager under 20 liter til mineralvand og læskedrikkoncentrater er afgiftspligtig efter emballageafgiftsloven, se G.1>G.1.

Afgiftslettelse
§ 2, stk. 2
Mineralvandsfabrikker med en årlig udlevering (produktion) af afgiftspligtig kulsyreholdigt mineralvand på flaske på under 10 mio. liter kan få afgiftslettelse. Tilsvarende gælder for indført kulsyreholdigt mineralvand, der er fremstillet af mineralvandsfabrikker i et andet EU-land. De nærmere regler fremgår af B.4.9>B.4.9.

Tidligere afgiftssatserAfgiften af mineralvand har tidligere udgjort:

01.10.2003-07.01.2007: 1,15 kr. pr. liter

01.01.2001-30.09.2003: 1,65 kr. pr. liter

01.01.1998-31.12.2000: 1,00 kr. pr. liter

Ny tekst start01.01.2001-31.12.2009: 0,98 kr. pr. literNy tekst slut