Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.3.6 Særligt om registrering af udenlandske virksomheder LAL § 3, stk. 3.