Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.4.3  Undtagelse metode 1: Organisationer, fonde, foreninger, spil og visse offentlige virksomheder LAL § 4, stk. 2, nr. 2-3 og § 5, stk. 5.