Er angivelsen for en afregningsperiode ikke modtaget inden udløbet af fristen, kan SKAT foretage en foreløbig fastsættelse af virksomhedens tilsvar til et skønsmæssigt beløb, jf. opkrævningslovens § 4, stk. 1.

Hvis lønsumsafgiften er foreløbigt fastsat betales en afgift på 800 kr., jf. opkrævningslovens § 4, stk. 2.

Såfremt en virksomhed i 4 på hinanden følgende afregningsperioder for det samme registreringsforhold har fået foretaget en foreløbig fastsættelse af virksomhedens tilsvar, kan virksomhedens registrering inddrages, for så vidt angår det pågældende registreringsforhold, medmindre virksomheden inden inddragelsen indgiver de manglende angivelser. SKATskal dog forinden inddragelsen meddele virksomheden, at registreringen vil blive inddraget, såfremt de manglende angivelser ikke indgives inden 14 dage. Meddelelsen skal gives virksomheden ved rekommanderet brev.

SKAT kan i medfør af opkrævningslovens § 8, stk. 1, nr. 1 meddele fritagelse for betaling af afgift for foreløbig fastsættelse af tilsvar, der pålægges efter opkrævningslovens § 4, stk. 2, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt.