Resumé

Dette afsnit handler om

 • baggrund og formelle regler mv. i forbindelse med beskatning ved død (C.E.1)
 • dødsboskattelovens anvendelsesområde (C.E.2)
 • dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter (C.E.3)
 • uskiftede boer mv. (C.E.4)
 • boudlæg (C.E.5)
 • genoptagelse af tidligere afsluttet dødsbo (C.E.6)
 • hæftelse for dødsboets skatter og skattekrav mod afdøde (C.E.7)
 • forfaldstidspunkter, renter m.m. for skatter efter dødsboskatteloven (C.E.8)
 • boopgørelse og værdiansættelser (C.E.9)
 • skattenedslag for seniorer (C.E.10)
 • indskud på etableringskonto og iværksætterkonto ved dødsfald (C.E.11)
 • virksomhedsskattelov i forbindelse med dødsfald (C.E.12)
 • arveafkald (C.E.13)
 • definitioner og forklaringer (C.E.14)
 • satser og beløbsgrænser, der kan variere fra år til år (C.E.15).
Hvad er nyt?

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.