Indhold

Dette afsnit handler om

  • baggrund for reglerne om beskatning ved dødsfald (C.E.1.1)
  • skifterettens anmeldelse af dødsfaldet (C.E.1.2)
  • pligt til at xafgive oplysninger x(C.E.1.3)
  • Skattestyrelsens sagsbehandlingsregler (C.E.1.4)
  • proklama og hæftelse for dødsboskat og skattekrav i mod afdøde (C.E.1.5)
  • straffebestemmelser (C.E.1.6)
  • dødsboskatters fordeling mellem stat og kommune (C.E.1.7).