Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.12 Henstand og tilbagebetaling som følge af klage og forrentning ved tilbagebetaling

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.12.1 Henstand  i forbindelse med klage

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.12.2 Tilbagebetaling som følge af klage

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.12.3 Forrentning ved tilbagebetaling