Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.6 Genoptagelse af vurdering af fast ejendom