Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.5.17.8 om aktier, købe- og tegningsretter omfattet af LL § 28 A-C