Teksten i afsnittet er omskrevet og overført til Den Juridiske Vejledning, afsnit G.A.3.2.2.1.3.1 Skyldners formue

Teksten i afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning, afsnit G.A.3.2.2.1.3.1