Teksten i afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning, afsnit G.A.3.2.2.1.3.2.3