Returpantsystemet
Efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 634 af 19. juni 2008 om pant og indsamling mv. af emballager til visse drikkevarer skal enhver, der markedsfører øl eller læskedrikke, opkræveeller tilbagebetale pant for alle emballager i forbindelse med køb henholdsvis returnering af emballage, uanset om der er tale om engangsemballage eller genpåfyldelig emballage.

Efter bekendtgørelsen har producenter og importører pligt til at tilmelde sig DanskRetursystem A/S, der administrerer den nye pantordning. Dansk Retursystem udsteder et bevis til de tilmeldte virksomheder.

Ved kontrol af om køb fra andre lande af øl og læskedrikke er korrekt afgiftsberigtiget, vil SKAT anmode virksomheden om at forevise bevis for registrering hos Dansk Retursystem A/S.

Emballageafgift
Emballager (flasker, dåser, fustager o.l.) under 20 liter til øl er afgiftspligtige efter emballageafgiftsloven, se G.1.

§ 33, stk. 1
Øl, der skal sælges her i landet, må ikke uden SKATs tilladelse behandles eller aftappes på andre emballager efter udleveringen frabryggeriet eller modtagelsen fra udlandet.