Dato for udgivelse
18 Apr 2002 10:37
SKM-nummer
SKM2002.221.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-4061-00788
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Dobbelt social sikring, lempelse, Norden og Tyskland
Resumé

Dobbelt social sikring på grund af selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark og samtidigt lønarbejde i Norden eller Tyskland er ikke til hinder for eksemptionslempelse af lønmodtagerindkomsten fra udlandet for personer hjemmehørende i Danmark.

Reference(r)

Den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst art. 25
Ligningsvejledningen 2001 D.E.


Når en person bosat i Danmark har lønmodtagerarbejde i et nordisk land eller Tyskland og samtidig arbejder som selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark, er han i henhold til EF forordning 1408/71 socialt sikret både i det nordiske land/Tyskland og i Danmark.

Det skyldes forordningens artikel 14c, litra b, jf. bilag VII. Danmark har forbeholdt sig ret til denne form for social dobbeltsikring i bilaget. Det vil sige, at en person bosat i Danmark med lønmodtagerarbejde i udlandet og selvstændig virksomhed i Danmark, vil være social sikret i både Danmark og udlandet, når udlandet er et land, der er omfattet af forordningen. Omfanget af den sociale sikring i det enkelte land omtales ikke her, da dette spørgsmål hører under Den Sociale Sikringsstyrelse.

Det er imidlertid sådan, at lempelsesmetoden for privat ansatte for lønindkomst fra Norden og Tyskland i henholdsvis artikel 25 og 24 i de respektive overenskomster er afhængig af den sociale sikring.

Told- og Skattestyrelsen skal herved meddele, at social sikring i både Danmark og et andet nordisk land eller Tyskland ikke er til hinder for eksemptionslempelse af lønindkomsten fra udlandet.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter