Dato f.off.OverskriftEmneType
21-10-21Teknisk vejledning til eKapitals FTPs GatewaySupport og anden vejledning + Generelt om IT + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregningSystemvejledning
20-10-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
20-10-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
18-10-21Indberetningsvejledning om beholding, udbytte, udlodning og geninvestering i investeringsbeviser mv. 2021Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
18-10-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
18-10-21Indberetningsvejledning om udbytte af aktier mv. 2021eKapital + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Dødsboer (skat) + Fradrag og afskrivninger + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + KontrolbestemmelserSystemvejledning
18-10-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
15-10-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
13-10-21eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtSystemvejledning
12-10-21Indberetningsvejledning om finansielle aftaler og kontrakter mv. 2021Dødsboer (skat) + Fradrag og afskrivninger + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSystemvejledning
12-10-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
11-10-21Indberetningsvejledning om køb, salg og indfrielse af obligationer 2021eKapitalSystemvejledning
11-10-21Indberetningsvejledning om obligationsrente og -beholdning 2021eKapitalSystemvejledning
07-10-21Vejledning om at indberette deleøkonomiske indtægtereKapitalSystemvejledning
07-10-21Vejledning om registrering af certifikater, roller og rettighederIT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregningKendelse
06-10-21Teknisk vejledning RenteeKapitalSystemvejledning
06-10-21Nyt lovforslag vedrørende bindende købs- og leasingaftaler indgået senest 17. december 2020 – ændring af frist for at indsende anmodning om at bruge dagældende afgiftsreglerMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
06-10-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
05-10-21Nye tariferingsudtalelser og ændringer til FBHSTariferingNyhedsbrev til virksomheder
04-10-21Indberetningsvejledning for Bygnings Frednings Foreningen (BYFO) 2021eKapitalSystemvejledning
01-10-21Ny release af MotorregistretMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
01-10-21Indberetningsvejledning om beholdning af aktier mv. 2021eKapital + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Dødsboer (skat) + Fradrag og afskrivninger + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSystemvejledning
01-10-21Indberetningsvejledning om faglige kontingenter og a-kassebidrag 2021IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
01-10-21Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2021TastSelv og andre IT-løsninger for skat + IT-løsninger for afgifter + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arv og gaverSystemvejledning
01-10-21Indberetning af forskningsinstitutioners fradragsberettigede gaver 2021TastSelv og andre IT-løsninger for skat + IT-løsninger for afgifter + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arv og gaverSystemvejledning
01-10-21Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2021Arv og gaver + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
01-10-21Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2021Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning