Dato f.off.OverskriftEmneType
13-12-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
13-12-19Rettelse til Toldtariffen - udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
12-12-19eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtSystemvejledning
11-12-19Indberetningsvejledning om kapitaludlodning fra andelsforeninger 2019IT-løsninger for ejendommeKendelse
09-12-19Præcisering af krav om én kontrakt ved køb og salg af køretøjerMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
06-12-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
06-12-19Fristen for sikkerhedsstillelse for selvanmeldere udskydesMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
05-12-19Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KNTariferingNyhedsbrev til virksomheder
04-12-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
04-12-19Teknisk vejledning til eKapitals FTPs GatewaySupport og anden vejledning + Generelt om IT + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregningSystemvejledning
03-12-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-12-19Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS (HS Komitéens 63. session)Tarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
02-12-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder