Dato f.off.OverskriftEmneType
21-06-18Rettelse til Toldtariffen - tillægstoldErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
18-06-18Rettelse til toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
18-06-18eIndkomst: Vejledning til pc-programmet eIndkomstindberetningSupport og anden vejledning + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Angivelse og betalingSystemvejledning
18-06-18eIndkomst: Vejledning om eSkattekortIT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, regulering og efterangivelse + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregningSystemvejledning
18-06-18eIndkomst: Uddataformater i eIndkomst og LetLønIT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Angivelse og betaling + Indberetning, regulering og efterangivelse + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregningSystemvejledning
18-06-18eIndkomst: Teknisk vejledningSupport og anden vejledning + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betalingSystemvejledning
18-06-18eIndkomst: IndberetningsvejledningAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arbejdsgiverens særlige pligterSystemvejledning
14-06-18Tariferingsforordninger samt Forklarende Bemærkning til KNTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
14-06-18Teknisk vejledning RenteeKapitalSystemvejledning
12-06-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
01-06-18Præferenceoprindelse - spørgeskema og testversion fra KommissionenOprindelseNyhedsbrev til virksomheder
01-06-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
01-06-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
01-06-18Tonnageskat - flagfordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnageTonnageskatNyhedsbrev til virksomheder
01-06-18Tonnageskat - Fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnageTonnageskatNyhedsbrev til virksomheder