Der findes i de forskellige punktafgiftslove en bestemmelse om, at told- og skatteforvaltningen kan tage registreringen fra virksomheder, der undlader at stille sikkerhed, som told- og skatteforvaltningen har pålagt efter OPKL § 11, stk. 1. En inddragelse af registreringen er også hjemlet i OPKL § 11, stk. 9, 1. pkt. Told- og skatteforvaltningen skal genregistrere virksomheden, når den har efterkommet det fremsatte krav.

I de respektive love findes hjemlen som følger:

 • Registreringsafgiftsloven: § 16, stk. 3
 • Mineralvandsafgift: § 16
 • Mineralolieprodukter mv.: § 16
 • Tobaksafgift: § 16
 • Øl og vinafgift: § 19
 • Spiritusafgiftsloven: § 22
 • Chokolade- og sukkerafgiftsloven: § 17
 • Forbrugsafgifter: § 20
 • Opløsningsmiddelafgiftslov: § 14
 • Konsumisafgift: § 3
 • Affaldsafgiftslov: § 20
 • Bekæmpelsesmiddelafgiftslov: § 21
 • CFC-afgift: § 12
 • Emballageafgiftslov: § 13
 • Kvælstofsafgiftslov: § 16
 • Miljøafgiftslov: § 18
 • Vækstfremmerafgiftslov: § 13
 • Batteriafgiftslov: § 15
 • Kulafgiftslov: § 15
 • Svovlafgiftslov:§ 14
 • Gasafgiftslov: § 17
 • PVC-afgiftslov: § 14
 • Tinglysningsafgiftslov: § 17, stk. 3 (tinglysningsafgiften er ikke en punktafgift)

I de samme love findes strafbestemmelserne for at fortsætte registreringspligtig virksomhed, efter at registreringen er inddraget.

Der er herudover udvidet mulighed for at inddrage registreringen i henhold til nogle få punktafgiftslove:

I henhold til spiritusafgiftslovens § 23, stk. 2, kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen, hvis en virksomhed ikke betaler forfaldne told- og afgiftsbeløb senest 14 dage efter, at betalingsfristen er udløbet. Endvidere kan told- og skatteforvaltningen inddrage en registrering efter spiritusafgiftslovens § 23, stk. 3, hvis en virksomhed undlader at stille fuld sikkerhed for afgiftsrestancen, når told- og skatteforvaltningen har krævet det, jf. § 23, stk. 1.

I henhold til registreringsafgiftslovens § 18, stk. 2, kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen, indtil virksomheden har betalt forfalden registreringsafgift.

I praksis indebærer inddragelse af registrering i henhold til registreringsafgiftsloven, at told- og skatteforvaltningen afhenter virksomhedens tolddataplade samt registreringsbevis, hvorefter virksomheden ikke kan få indregistreret køretøjer hos politiet, medmindre registreringsafgiften er betalt. Når de forfaldne afgifter er betalt, kan registreringen retableres, og tolddataplade og registreringsbevis igen udleveres.

Herudover kan en virksomhed få inddraget sin registrering, hvis virksomheden undlader at stille fuld sikkerhed for afgiftsgælden, selv om told- og skatteforvaltningen har krævet det, jf. registreringsafgiftslovens § 18, stk. 1.