xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.3 om faste driftssteder og ejendomme i udlandet og afsnit C.D.2.3.1 om territorialprincippet - SEL § 8, stk. 2.x