Ny tekst startFor ekspedition af opgaver i forbindelse med inddrivelse af fordringer omfattet af 2, stk. 1 og 2, i lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og AMFL § 15, stk. 4, og KSL §§ 50, 61 og 62A, opkræver RIM i medfør af inddrivelsesbekendtgørelsens § 26, nr. 2, et gebyr på 250 kr. i forbindelse med afgørelsen om lønindeholdelse.Ny tekst slut

Ny tekst start

Landsskatteretten har i SKM2006.681.LSR fastslået, at der ikke var hjemmel til at opkræve gebyr for udsendelse af varsel om lønindeholdelse, og at gebyr for erindringsskrivelse vedrørende afdrag, der var for højt ansat, bortfaldt. I sagen havde skattecentret pålagt et gebyr på 250 kr. i marts 2006 for udsendelse af varsel om lønindeholdelse og et gebyr på 250 kr. i juni 2005 for en erindringsskrivelse. Disse 2 gebyrer var medtaget i de opgørelser af gælden, der var sendt til klageren henholdsvis den 5. maj 2006 og den 7. juli 2006.

Landsskatteretten anførte, at der ikke kan opkræves gebyr for varsel om lønindeholdelse, hvorfor gebyrer i marts 2006 var påført med urette. Gebyret i juni 2006 vedrørte en erindringsskrivelse og var påført i overensstemmelse med inddrivelsesbekendtgørelsens § 26, nr. 1. Da erindringsskrivelsen imidlertid vedrørte et af skattecentret fastsat afdrag, der med denne afgørelse var væsentligt nedsat, ansås det for bedst stemmende med formålet med bestemmelsen om opkrævning af gebyr, at dette gebyr bortfaldt.

Ny tekst slut