Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.7 om skattefrie omstruktureringer uden tilladelse.