Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.5.17.4 om aktier, købe- og tegningsretter omfattet af LL § 7 H (Individuelle ordninger)