Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.3 Ændringer af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgiftAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.3.2 Ordinær fastsættelse af afgiftstilsvarAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.3.3 Genoptagelse på myndighedernes initiativ

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.3.4 Genoptagelse på afgiftspligtiges initiativ

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.3.5 Generelt om ekstraordinær fastsættelse af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.3.6 Genoptagelse som følge af underkendelse af praksis

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.3.7 Konsekvensændringer

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.3.8 Forsætlig eller groft uagtsomme forholdAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.3.9 Genoptagelse efter anmodning

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.3.10 Reaktionsfrist ved ekstraordinær fastsættelse af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgiftAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.3.11 Særlig kompetenceregel

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.3.12 Forholdet til forældelseAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.3.1 Generelt om ændring af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.3.1 Generelt om ændring af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift