Anvendelse af tonnageskatteordningen er frivillig og beror således på et valg. Lovens anvendelsesområde fremgår af bestemmelserne i tonnageskattelovens §§ 1-5.