Afsnittet er omwskrevet og flyttet til den juridiske vejledning afsnit A.A.9.4