Indhold

Dette afsnit beskriver, hvem der er skattepligtig, og hvilke pensionsordninger, der beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven.

 

Afsnittet indeholder:

  • De skattepligtige personer m.fl. (A.1.1)
  • Pensionsordninger omfattet af PBL kapitel 1 (A.1.2)
  • Andre skattepligtige pensionsordninger (A.1.3)