Regel

Ny tekst startATP er ikke PAL-skattepligtig af den del af afkastet, omfattet af PAL § 6, som vedrører pensionshensættelser med tillæg af en forholdsmæssig andel af bonuspotentiale for pensionsaftaler, Ny tekst slut
    Ny tekst start
  • ved udgangen af 1982, og 
  •  som er i kraft ved udgangen af indkomståret. 
  • Ny tekst slut

Ny tekst startDen ikke PAL-skattepligtige del for hver pensionsaftale kan højst udgøre  Ny tekst slut

  • Ny tekst startpræmiereserven opgjort ved udgangen af 1982 med tillæg af fordelt bonus, der ikke er overført til præmiereserven, Ny tekst slut
  • Ny tekst startog en forholdsmæssig andel af ufordelte beløb indeholdt i bonusfonden på dette tidspunkt. Ny tekst slut 

Ny tekst startBeskatningsgrundlaget efter PAL § 6 nedsættes med den procentdel, der svarer til forholdet mellem ovenfor nævnte hensættelser, og passiverne ifølge årsregnskabet. Ny tekst slut 

Ny tekst startDe nævnte hensættelser og passiver gøres op ved udgangen af hvert af indkomstårene - samlet for hver årgang af medlemmer.   Der opdeles kun efter køn samt egen pension og ægtefællepension. Ny tekst slut

Bemærk

Ny tekst startHensættelserne i ATP bliver ikke fordelt på de enkelte medlemmer, men derimod på medlemsårgangeNy tekst slut.