Indhold

PAL-skattepligtige, hvis skattepligtige afkast er defineret i PAL §§ 3, 6 og 7, skal medregne alle former for formueafkast. Dette afsnit beskriver, de mest almindelige former af formueafkast. Listen er ikke udtømmende.

 

De forskellige typer afkast er beskrevet ud fra de danske skatteregler. De udenlandske aktiver beskattes ligesom de danske aktiver de bedst kan sammenlignes med.

 

Ny tekst startBemærk Ny tekst slut

Ny tekst startEr der tvivl om, hvordan et udenlandske værdipapir skal beskattes efter danske regler, er det muligt at anmode om bindende svar. Det vil sige, at SKAT på forhånd afgør, hvordan det pågældende aktiv skal beskattes. Om bindende svar, se afsnit D.10 Bindende svar.Ny tekst slut

 

Afsnittet indeholder

  • Renteindtægter (C.2.3.1)
  • Resultat ved drift af fast ejendom eller anden erhvervsvirksomhed (C.2.3.2)
  • Afkast på forskellige aktiver (C.2.3.3)
  • Gevinst eller tab på gæld (C.2.3.4)
  • Annullering af egne aktier (C.2.3.5)
  • Handelsomkostninger (C.2.3.6)

Se også

Se også afsnit B.2.1, Beskatningsgrundlag for henholdsvis ordninger i penge- og kreditinstitutter, pensionskonti omfattet af PBL § 42 og selvpensioneringskonti omfattet af PBL § 51 og afsnit B.6, Fællesbestemmelser om fradrag i beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 3, 6 og 7