Regel

Ny tekst startNår et selskab annullerer egne aktier nedsættes kursværdien af selskabets beholdning af egne aktier ved indkomstårets begyndelse. Beholdningen skal nedsættes med de annullerede aktiers kursværdi ved indkomstårets begyndelse.Ny tekst slut

 

Ny tekst startEt selskab, der annullerer sine egne aktier, skal udskille anskaffelsessummen for de annullerede egne aktier, når selskabet opgør fortjeneste og tab for det indkomstår, hvori aktierne annulleres. Ny tekst slut

 

Ny tekst startUdskillelsen sker efter forholdet mellem de egne aktier, der annulleres og de aktier, der beholdes.Ny tekst slut

 

Egne aktier erhvervet i årets løb

Ny tekst startNår selskabet annullerer aktier erhvervet i indkomstårets løb, skal selskabet finde anskaffelsessummen af de annullerede aktier på følgende måde:Ny tekst slut

 

Ny tekst startAnskaffelsessummen for alle selskabets egne aktier erhvervet i indkomstårets løb fordeles forholdsmæssigt mellem Ny tekst slut

    Ny tekst start
  • de annullerede aktier og
  • de erhvervede aktier, selskabet beholder.
  • Ny tekst slut

 

Ny tekst startDet er kun de aktier, som er erhvervet i indkomståret inden annulleringen, der skal regnes med i fordelingen. Ny tekst slut

 

Ny tekst startAnnullering af egne aktier anses for at ske forholdsmæssigt mellem aktier ejet ved indkomstårets begyndelse og aktier erhvervet i indkomståret.Ny tekst slut