Indhold

 Ny tekst startDette afsnit beskriver reglerne i forbindelse med overdragelse af en virksomhed til nystiftede datterselskaberNy tekst slut

 

Ny tekst startAfsnittet indeholderNy tekst slut

 • Ny tekst startSEL § 4, stk. 5 (PAL § 19, stk. 1)
 • SEL § 8 A (PAL § 19, stk. 2)
 • Ny tekst slut

 

SEL § 4, stk. 5 (PAL § 19, stk. 1)

Ny tekst startSEL § 4, stk. 5, anvendes, hvis en PAL-skattepligtig institution overdrager en virksomhed til et nystiftet datterselskab, hvori institutionen bliver ejer af samtlige aktier eller anparter. Er institutionen skattepligtig efter både PAL og SEL, skal overdragelsen tillægges skattemæssig virkning fra samme dato.Ny tekst slut

 

Ny tekst startDet vil sige, at overdragelsen i denne situation i relation til PAL kan tillægges tilbagevirkende kraft til skæringsdatoen for datterselskabets åbningsbalance.Ny tekst slut

 

Ny tekst startOverdrages en virksomhed til et nystiftet 100 pct. ejet datterselskab, kan institutionen vælge, om overdragelsen skal have skattemæssig virkning fraNy tekst slut

 • Ny tekst startoverdragelsestidspunktet eller
 • skæringsdatoen for datterselskabets åbningsbalance.
 • Ny tekst slut

 

Ny tekst startOverdragelsen skal dog have skattemæssig virkning fra samme dato i relation til PAL og SEL.Ny tekst slut

 

Se også

Ny tekst startSe LV 2008 Selskaber og aktionærer S.B.1.4.2.1 Stiftelse med tilbagevirkende kraft.Ny tekst slut

 

SEL § 8 A (PAL § 19, stk. 2)

Ny tekst startSEL § 8 A anvendes ved skattepligtig fusion af institutioner, der er skattepligtige efter PAL. Er institutionerne skattepligtige efter både PAL og SEL, skal overdragelsen tillægges skattemæssig virkning fra samme dato. Ny tekst slut

 

Ny tekst startDet vil sige, at de deltagende institutioner kan beslutte, at fusionen i relation til PAL skal tillægges skattemæssig virkning fra skæringsdatoen for den forsættende institutions åbningsbalance.Ny tekst slut

 

Ny tekst startVed en skattepligtig fusion kan de deltagende selskaber vælge, om fusionen skal have virkning fraNy tekst slut

  Ny tekst start
 • det tidspunkt, hvor fusionen er endeligt vedtaget i de deltagende selskaber, eller
 • skæringsdatoen for det fortsættende selskabs åbningsbalance.
 • Ny tekst slut

Ny tekst startValget skal dog være det samme i relation til PAL og SEL.Ny tekst slut

 

Se også

Ny tekst startSe LV 2008 Selskaber og aktionærer S.D.1 FusionNy tekst slut