Indhold

Ny tekst startAfsnittet indeholderNy tekst slut

    Ny tekst start
  • Regel
  • Hvordan foretages lempelsen 
  • Ny tekst slut

 

 

Regel

Ny tekst startSkattepligtige livsforsikringsselskaber efter SEL, kan ved opgørelse af PAL-skatten efter PAL § 8 foretage fradrag for skat betalt til andet land end Danmark og skat betalt til Færøerne eller Grønland efter PAL § 20, stk. 1.  Ny tekst slut

 

Ny tekst startDette gælder dog kun, hvis livsforsikringsselskabet ikke har foretaget fradrag i skatten efter SEL.Ny tekst slut

Ny tekst startSelskaberne kan frit vælge, om de vil fradrage den udenlandske skat i PAL-skatten eller skatten efter SEL.Ny tekst slut

Hvordan foretages lempelsen

Ny tekst startI PAL-opgørelsen foretages lempelse for skat betalt til andet land end Danmark eller betalt til Færøerne eller Grønland efter LL § 33. Se PAL § 20, stk. 1 Ny tekst slut

 

Ny tekst startLempelse for udenlandsk skat i den danske skat beregnes, uanset om det sker efter PAL eller SEL,  efter de almindelige regler om credit i LL § 33. Ny tekst slut

 

Se også

Ny tekst startSe LV-2008, afsnit S.E.2 Skattenedsættelser.Ny tekst slut

Bemærk

Ny tekst startBeskatning efter PAL har til formål at beskatte det afkast, der skal tilfalde de forsikrede, mens formålet med beskatningen efter SEL er at beskatte de midler, som tilfalder selskabets ejerkreds. Ny tekst slut