Indhold

Ny tekst startDette afsnit beskriver regler for at opgøre og betale PAL-skat i forbindelse med skattepligtens ophør.Ny tekst slut

Ny tekst startAfsnittet indeholderNy tekst slut

  Ny tekst start
 • Regel
 • Renteberegning (PAL § 24, stk. 2)
 • Ny tekst slut

Regel

Ny tekst startNår skattepligten for de skattepligtige, der er nævnt i PAL § 1, stk. 2, ophører, skal pensionsinstituttet sende endelig opgørelse til SKAT af: Ny tekst slut

  Ny tekst start
  • beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt
  • PAL-skatten for det løbende indkomstår og for indkomståret før, hvis der ikke er indgivet endelig opgørelse for dette.  
  Ny tekst slut
 • ~Ny tekst startPensionsinstituttet skal sende opgørelsen til Skattecenter Maribo, Brovejen 15A, 4930 Maribo. Ny tekst slutNy tekst startPensionsinstituttet skal betale skyldige skattebeløb med tillæg af eventuelle renter efter PAL § 24, stk. 2 samtidig med at det sender opgørelserne til SKAT.   Ny tekst slut

Ny tekst startIndberetning og betaling skal ske i danske kroner.Ny tekst slut

Ny tekst startVed den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget anses et værdipapir for afstået på tidspunktet for skattepligtens ophør for et beløb svarende til handelsværdien på ophørstidspunktetNy tekst slut.

Frist

Ny tekst startPensionsinstituttet skal sende opgørelsen senest 3 måneder efter ophør af skattepligt. Ny tekst slut

Renteberegning (PAL § 24, stk. 2)

Ny tekst startAf den beregnede endelige PAL-skat for indkomståret før beregnes der renter fra den 20. februar i det løbende indkomstår, til betaling sker. Renten svarer til den rente, der er nævnt i PAL § 27, stk. 5, for det løbende indkomstår.   Ny tekst slut

Ny tekst startBetaler pensionsinstituttet skatten for sent, skal pensionsinstituttet dog kun beregne renten til den sidste rettidige indbetalingsdag. Bliver PAL-skatten betalt rettidigt for det løbende indkomstår beregnes der ikke renter. Hvis pensionsinstituttet  ikke betaler PAL-skatten inden udløbet af 3-månedersfristen, skal der beregnes renter efter PAL § 28 til betaling sker. Ny tekst slut

Se også

Ny tekst startOm renter efter PAL § 27, stk. 5 se afsnit D.2 Kontrol og ændring af opgørelsen og om renter efter PAL § 28 se afsnit D.3 MorarenterNy tekst slut