Indhold

Afsnittet indeholder

  • Hovedregel
  • Undtagelse

Hovedregel (PAL § 25, stk. 1)

Ved ophør af

  • pensionsordninger, der er nævnt i PAL § 1, stk. 1 eller
  • skattepligten for et af de skattepligtige selskaber, der er nævnt i PAL § 1, stk. 2

kan et beløb, der svarer til den negative PAL-skat ved årets udgang, udbetales til pensionsordningen eller pensionsinstitutionen.

 

Dette gælder kun, hvis den negative PAL-skat, jævnfør PAL § 17,

  • ikke kan udnyttes til fradrag i PAL-skat for efterfølgende indkomstår, og
  • ikke kan udbetales efter PAL § 17, stk. 2-5.

Beløbet kan højst udgøre den PAL-skat og den afgift efter realrenteafgiftsloven, der er betalt for de 5 indkomstår umiddelbart forud for det første af de år, hvor der er uudnyttet negativ

PAL-skat.

Eksempel
På en opsparingsordning er der følgende PAL-skat:

 

PAL-skat 

Saldo 

Betalt skat 

2002

 5

 

 5

2003

10

 

10

2004

15

 

15 

2005

5

 

5

2006

10

 

10

2007

-35

-35 

0

2008

10

-25 

 

Der sker ophør i 2008.

 

Ved udgangen af året henstår der - 25 i uudnyttet negativ PAL-skat, der ikke kan anvendes til modregning efter reglerne i PAL § 17.

 

Det første af de år, for hvilke der foreligger uudnyttet negativ PAL-skat er 2007. I de 5 indkomstår, der ligger umiddelbart forud for 2007 er der betalt 5 + 10 + 15 + 5 + 10 = 45 i PAL-skat. Dette udgør den maksimale udbetaling efter PAL § 25.

 

I eksemplet kan der derfor til ordningen udbetales hele den uudnyttede negative PAL-skat på 25.

Undtagelse (PAL § 25, stk. 2 og 3)
Negativ PAL-skat kan ikke udbetales ved ophør af en af de opsparingsordninger, der er nævnt i PAL § 1, stk. 1, i forbindelse med en overførsel efter PBL § 41.

I stedet kan den negative PAL-skat udnyttes til fradrag i PAL-skat for efterfølgende år i

  • den nyoprettede ordning eller
  • den bestående ordning, hvortil den oprindelige ordning er overført.

Se PAL § 25, stk. 2.

 

Der kan dog ske udbetaling af negativ PAL-skat til pensionsordningen eller pensionsinstituttet efter PAL § 25, stk. 1 ved overførsel mellem

  • et pensionsinstitut og et pengeinstitut og
  • to pensionsinstitutter, hvis det pensionsinstitut, hvorfra overførslen sker, foretager endelig opgørelse efter PAL § 23, stk. 1.

Se PAL § 25, stk. 3.

 

Se også
Se også afsnit D.1.3, Penge- og pensionsinstitutters angivelse og afregning ved ophævelse af pensionsordninger.