Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan der skal betales morarenter ved overskridelse af betalingsfrister.

 

Afsnittet indeholder

  • Regel 
  • Frister for at indsende og betale
  • Morarenter i flere indkomstår
  • Ikke fradrag for morarenter 
  • Hvis SKAT overskrider betalingsfristen 
  • Eksempel

 

Regel (PAL § 28, stk. 1)

Hvis PAL-skatten med tillæg eller fradrag af eventuelle renter ikke er betalt rettidigt, skal der betales renter fra sidste rettidige indbetalingsdag, til betaling sker. Renten beregnes med den rentesats, der er fastsat i opkrævningsloven § 7, stk. 1, jævnfør stk. 2.

 

SKAT fortolker reglen således, at renten beregnes pr. dag. Betalingsdagen skal ikke medregnes.

 

PAL-skatten skal betales samtidig med, at den endelige opgørelse skal sendes til SKAT, se PAL §§ 21-24.

 

Frister for at indsende og betale

Om frist for at indsende opgørelse og betale PAL-skat efter

  • PAL § 21, se afsnit D.1.1, Skattepligtige selskaber efter PAL § 1, stk. 2, og skattepligtige pensionsordninger i pensionsinstitutter
  • PAL § 22, se afsnit D.1.2, Skattepligtige pensionsordninger i pengeinstitutter mv.
  • PAL § 23, se afsnit D.1.3, Penge- og pensionsinstitutters angivelse og afregning ved ophævelse af pensionsordninger
  • PAL § 24, se afsnit D.1.4, Ophør af skattepligt.

 

Morarenter i flere indkomstår

Hvis der skal beregnes morarenter for en periode, der strækker sig over flere år, er det praksis, at morarenterne beregnes med den fastsatte rentesats for de enkelte indkomstår. Der beregnes ikke renters rente i perioden.

 

Ikke fradrag for morarenter (PAL § 28, stk. 2)

Renter efter PAL § 28, stk. 1 kan ikke fradrages i beskatningsgrundlaget.

 

Forskellen på simpel rente efter PAL §§ 21-24, og morarente efter PAL § 28 er, at morarenterne ikke kan trækkes fra, når beskatningsgrundlaget skal gøres op.

 

Se også

Se også afsnit B.6.2, Fradrag for renteudgifter.

 

Hvis SKAT overskrider betalingsfristen (PAL § 28, stk. 3)

Har den skattepligtige betalt for meget PAL-skat, skal SKAT betale beløbet tilbage med renter inden 6 uger fra afgørelsen. Se PAL § 27, stk. 4 og 5.

 

Overskrider SKAT 6-ugers fristen, skal der beregnes og udbetales en rente efter opkrævningsloven § 7, stk. 1, jævnfør stk. 2.

 

Eksempel

Ny tekst startEt pensionsinstitut efter PAL § 1, stk. 2 har opgjort den endelige PAL-skat til 1.000.000 kr. for 2010. Betalingsfristen er den 31. marts i 2011. Pensionsinstituttet betaler den 16. april 2012Ny tekst slut.

 

Ny tekst startEfter PAL § 21, stk. 1 skal pensionsinstituttet betale renter fra den 20. februar 2011 og til sidste rettidige indbetalingsdag, det vil sige den 31. marts 2011. I eksemplet er renten efter § 21, stk. 1 i 2011 fastsat til 5 procent.Ny tekst slut

 

Ny tekst startPensionsinstituttet skal betale morarenter efter PAL § 28 fra den 1. april 2011 til betaling sker den 16. april 2012. I eksemplet er renten fastsat til 1 procent (0,2 procent + 0,8 procentpoint) pr. måned i 2011 og 1,1 procent (0,3 procent + 0,8 procentpoint) pr. måned i 2012. De 0,2 og 0, 3 procent er en fiktiv rente, da renten efter opkrævningslovens § 7, stk. 1 ikke kendes for de 2 år.  De 0,8 procentpoint er det faste tillæg efter opkrævningslovens § 7, stk. 1. Ny tekst slut

 

Ny tekst startRenter efter PAL § 21, stk. 1 for perioden 20. februar 2011-31. marts 2011 opgøres således:Ny tekst slut

 

 

Skyldig skat og renter

Skyldigt skattebeløb

1.000.000,00 kr.

Renter efter PAL § 21 i perioden 20. februar - 31. marts 2011:

 

1.000.000. kr. * 5 pct. / 360 dage = 138,88 kr. pr. dag i 40 dage =

5.555,20 kr.

Skyldigt pr. 31. marts 2011

1.005.555,20 kr.

 

 

Morarenter efter PAL § 28 i perioden 31. marts - 31. december 2011:

 

1.005.555 kr. * 1,0 pct.* 1/30 = 335,18 kr. pr. dag i 270 dage =

90.498,60 kr.

Morarenter efter PAL § 28 i perioden 1. januar - 16. april 2012:

 

1.005.555 kr. * 1,1 pct.* 1/30 = 368,70 kr. pr. dag i 106 dage =

39.082,20 kr.

Morarenter efter PAL § 28 i alt

129.580,80 kr.

 

 

Beløb til indbetaling den 16. april 2012 i alt

1.135.135 kr.