Regel

Ny tekst startHvis en pensionskasses bestand af pensionstilsagn eller et livsforsikringsaktieselskabs forsikringsbestand tages under administration, indtræder administrationsboet ved administrator i pensionskassens eller livsforsikringsaktieselskabets pligt til at indsende opgørelser over beskatningsgrundlaget med videre, jævnfør PAL kapitel 4. Ny tekst slut

 

Ny tekst startDet er Finanstilsynet eller en tilsvarende tilsynsmyndighed i et land inden for Den Europæiske Union eller et andet land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der kan træffe beslutning om administration.Ny tekst slut

 

Hvad hæfter administrationsboet for?

Ny tekst startAdministrationsboet hæfter for pensionskassens eller livsforsikringsaktieselskabets skat efter PAL. Dette gælder også Ny tekst slut

    Ny tekst start
  • resterende skat og renter, der forfalder til betaling den dag, hvor der træffes beslutning om administrationens iværksættelse, eller senere, og
  • den skat, der påhviler bestanden af pensionstilsagn eller forsikringsbestanden.
  • Ny tekst slut

 

Ny tekst startOverskydende skat og renter, herunder beløb svarende til uudnyttet negativ skat, jævnfør PAL § 25, der forfalder til udbetaling den dag, hvor der træffes beslutning om administrationens iværksættelse, eller senere, tilfalder administrationsboet.Ny tekst slut