Ny tekst startLovens § 2, stk. 3 bliver ophævet den 1. januar 2009. Se evt. lov nr. 526 af 17. juni 2008.Ny tekst slut

Ny tekst startSom følge heraf, er offentlige virksomheder, fra den 1. januar 2009, omfattet af afgiftspligten jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1.Ny tekst slut

Ny tekst startOffentlige virksomheder, som ikke er omfattet af lovens § 4, stk. 1 (metode 4), skal opgøre afgiften i henhold til lovens § 5, stk. 5. For offentlige virksomheder, som er omfattet af lovens § 5, stk. 5, erNy tekst slut

  • Ny tekst startafgiftssaten 3,08 pct. af den del af afgiftsgrundlaget, der udgøres af virksomhedens lønsum, med tillæg af 2,50 pct. af 90 pct. af lønsummen. Omregnet udgør afgiftssatsen 5,33 pct. af lønsummen.Ny tekst slut

Ny tekst startI forbindelse med lovændringen er der samtidig indført en række undtagelser fra afgiftspligtigen. Se evt. § 1, stk. 2 i lov nr. 526 af 17. juni 2008.Ny tekst slut