Indhold
Ny tekst startDette afsnit beskriver, hvad institutter nævnt i PAL § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8 skal regne med til beskatningsgrundlaget. Ny tekst slut

Regel
Ny tekst startPensionskasser med videre nævnt i PAL § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8, skal regne alle former for formueafkast med til beskatningsgrundlaget.Ny tekst slut

Ny tekst startNår pensionskasser med videre skal opgøre beskatningsgrundlaget kan følgende fratrækkes:Ny tekst slut

Ny tekst start1)  Beløb, der hensættes individuelt som rente med videre til at dække forpligtelser over for pensionsberettigede omfattet af PAL § 1, stk. 1, og som beskattes efter PAL § 4 Ny tekst slut

Ny tekst start2)  Beløb, der hensættes individuelt som rente med videre til pensionsberettigede, hvis pensionsordninger er omfattet af PBL §§ 53 A og 53 B Ny tekst slut

Ny tekst start3)  Beløb til forsikringer, der ikke er omfattet af PBL, og som alene kan udbetales i tilfælde af den forsikredes sygdom, invaliditet eller død inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, hvis det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år Ny tekst slut

Ny tekst start4)  Beløb til forsikrings- og pensionsaftaler med kommuner for disses tjenestemandsforpligtelser Ny tekst slut

Ny tekst start5)  Beløb til børneopsparingsordninger omfattet af PBL § 51 Ny tekst slut

Ny tekst start6)  Beløb til livrenter uden ret til bonus tegnet før den 1. maj 1982 Ny tekst slut

Ny tekst start7)  Direkte udbetalinger af indkomstårets formueafkast til de pensionsberettigede anført i nr. 1-6 Ny tekst slut

Ny tekst start8)  Beløb, der hensættes til pensionsordninger omfattet af PBL § 15 D Ny tekst slut

Ny tekst start9)  Beløb, der hensættes til pensionsordninger omfattet af PBL § 53 Ny tekst slut

Ny tekst start10) Beløb, der hensættes til pensionsordninger, der er tegnet i selskabets filial i et andet land end Danmark eller på Færøerne eller i Grønland. Det er en betingelse, at ejer enten Ny tekst slut

  • Ny tekst startikke Ny tekst slutNy tekst starter skattepligtig efter KSL § 1, eller Ny tekst slut
  • Ny tekst starter skattepligtig efter KSL § 1, men efter bestemmelserne i en DBO er hjemmehørende i et andet land end Danmark eller er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland.Ny tekst slut

Se også
Ny tekst startBeskatningsgrundlaget skal opgøres efter PAL §§ 13-16 jævnfør PAL § 12. Se afsnit C.2 Opgørelse af beskatningsgrundlaget for ordninger i penge- og kreditinstitutter samt skattepligtige pensionsinstitutter og afsnit C.3 Særlige bestemmelser vedrørende opgørelsen af beskatningsgrundlaget.Ny tekst slut

Ny tekst startKGL §§ 4, 5, 7 og 8 anvendes på samme måde. Se afsnit B.5.1 Beskatningsgrundlaget for institutter nævnt i PAL § 1, stk. 2, nr.3-6 og 9.Ny tekst slut