Bestemmelserne om opkrævning af brændstofafgift fremgår af

  • lovbekendtgørelse nr. 217 af 12. marts 2007 om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler med senere ændringer (Bl.a lov nr. 523 af 12. juni 2009,
  • bekendtgørelse nr. 1568 af 20. december 2007 om opkrævning af afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler.
  • Lov nr. 1386 af 21. december 2009 om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love
  • Lov nr. 1387 af 21. december 2009 om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler og lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. (Partikeludledningstillæg)