Bestemmelserne om opkrævning af vægtafgift fremgår af

  • lovbekendtgørelse nr. 931 af 18. september 2008 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. med senere ændringer (jf. lov nr. 523 af 12. juni 2009) med senere ændringer (bl.a. lov nr. 523 af 12. juni 2009), og
  • bekendtgørelse nr. 120 af 17. februar 2009 om mærkning af vare- og lastbiler på ikke over 4 tons, der er anmeldt til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug.
  • Lov nr. 1387 af 21. december 2009 om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler og lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. (Partikeludledningstillæg)