Indhold

Dette afsnit handler om

  • generelt om skattenedslag for seniorer og dødsfald (C.E.10.1)
  • skiftede dødsboer og skattenedslag for seniorer (C.E.10.2)
  • uskiftede boer og skattenedslag for seniorer (C.E.10.3)
  • boudlæg efter DSL § 18 og skattenedslag for seniorer (C.E.10.4)
  • afgørelse og klagevejledning ved manuelle beregninger af skattenedslag for seniorer (C.E.10.5).