Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilket regelsæt i dødsboskatteloven der gælder for dødsboer, der behandles i udlandet, og som er begrænset skattepligtige til Danmark.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der behandles i udlandet, og som er begrænset skattepligtige til Danmark efter DBSL § 1, stk. 3 eller 4.

Regel

Dødsboet er et selvstændigt skattesubjekt, der er omfattet af DBSL afsnit II. Se DBSL § 2, stk. 1 nr. 5.

Se også

Se DBSL kapitel 9 - Begrænset skattepligtige dødsboer.

Se afsnit

  • C.E.2.2.2 om hvilke dødsboer der er begrænset skattepligtige til Danmark
  • C.E.3.7 om den skattemæssige behandling af dødsboer, der er begrænset skattepligtige til Danmark.