Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilket regelsæt i dødsboskatteloven der gælder for dødsboer, der er genoptaget af skifteretten.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Hovedregel
  • Undtagelse.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglerne omfatter dødsboer, som skifteretten har genoptaget.

Hovedregel

Genoptagelsesboet er et selvstændigt skattesubjekt, der er omfattet af DBSL afsnit II. Hovedreglen gælder dog ikke fuldt ud, fordi DBSL afsnit V, der handler om genoptagelsesboer, har undtagelsesbestemmelser til DBSL afsnit II. Se DBSL § 2, stk. 1 nr. 6.

Se også

Se

  • DBSL afsnit V - Genoptagelsesboer
  • afsnit C.E.6 om den skattemæssige behandling af et genoptagelsesbo.

Undtagelse

Hovedreglen gælder ikke, når genoptagelsesboet slutter med, at skifteretten udleverer genoptagelsesboet efter reglerne om

Bemærk

For genoptagelsesboernes vedkommende afhænger beskatning efter DBSL afsnit II ikke af, hvad det er for et dødsbo, der bliver genoptaget, men afx xhvordan genoptagelsesboet slutter. Se bemærkninger til § 81 i 1996-97 - L 90 (som fremsat): Forslag til Lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven).