Indhold

Dette afsnit beskriver skattepligtens varighed, når dødsboet er omfattet af DBSL afsnit II (skiftede dødsboer).

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Hovedregel
  • Når dødsboet indsender tillægsopgørelse
  • Undtagelser.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen gælder for dødsboer, der er omfattet af DBSL afsnit II (skiftede dødsboer).

Hovedregel

Dødsboets indkomstskattepligt omfatter boperioden. Se DBSL § 5, stk. 1.

Se også

Se afsnit C.E.14 om definition af boperioden.

Når dødsboet indsender tillægsopgørelse

Skattepligtens varighed forlænges for aktiver og passiver, der er omfattet af en tillægsopgørelse. Se DBSL § 5, stk. 4.

Skifteretten kan tillade, at visse dele af dødsboet bliver opgjort efter skæringsdagen. Det gælder, hvis fx dødsboet først kan opgøre provenuet af en solgt ejendom efter skæringsdagen. Dødsboet skal i det tilfælde indgive en tillægsopgørelse. Skattepligten for disse aktiver og passiver varer derfor til og med skæringsdagen i tillægsopgørelsen. Se DBSL § 5, stk. 4.

Undtagelser

Der er følgende undtagelser til hovedreglen:

  • Når dødsdagen også er dødsboets skæringsdag, er der ikke en egentlig boperiode. Indkomstskattepligten får derfor karakter af en engangsbeskatning. Se DBSL § 5, stk. 5 og afsnit C.E.3.3.3.2.1.2 om skatteansættelsen for dødsboet.
  • Når der sker acontoudlodning af aktiver fra dødsboet før skæringsdagen, ophører indkomstskattepligten af det udloddede på udlodningsdagen. Se DBSL § 5, stk. 2 og afsnit C.E.3.1.4.2 om acontoudlodning.