Indhold

Dette afsnit handler om

  • hvornår dødsboet kan beregne passivpost (C.E.9.3.1)
  • hvordan dødsboet kan beregne passivpost (C.E.9.3.2)
  • Skattestyrelsens ændring af passivposter og dødsboets klagemuligheder (C.E.9.3.3).