Virksomheder Ny tekst startregistreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51aNy tekst slut skal efter udløbet af hver momsperiode indsende momsangivelse.

Angivelsen skal indeholde (beløb i hele kroner):

 • Salgsmoms (udgående moms),
 • Moms af Ny tekst startvarekøbNy tekst slut fra udlandet (udgående moms),
 • Moms af Ny tekst startkøb af ydelser fra udlandetNy tekst slut med omvendt betalingspligt (udgående moms),
 • Købsmoms (indgående moms),
 • Energiafgifter,
 • ,
 • Ny tekst startRubrik A - varer, jf. nedenforNy tekst slut
 • Ny tekst startRubrik A - ydelser, jf. nedenforNy tekst slut
 • Ny tekst startRubrik B - varer, jf. nedenforNy tekst slut
 • Ny tekst startRubrik B - ydelser, jf. nedenforNy tekst slut
 • Rubrik C - værdien af Ny tekst startandre varer og ydelser, som kan sælges momsfrit efter §§ 14-21 d og § 34.Ny tekst slut

Ny tekst startI rubrik A - varer anføres:Ny tekst slut

 • Ny tekst startVærdien uden moms af varekøb fra registrerede virksomheder i andre EU-lande (EU-erhvervelser), jf. momslovens § 11Ny tekst slut
 • Ny tekst startVærdien uden moms af udenlandske virksomheders fjernsalg her til landet, jf. momsbekendtgørelsens § 83, ogNy tekst slut
 • Ny tekst startVærdien uden moms af udenlandske virksomheders installation og montering her i landet, jf. momsbekendtgørelsens § 78, stk. 1Ny tekst slut

Ny tekst startI rubrik A - ydelser anføres:Ny tekst slut

 • Ny tekst startVærdien uden moms af køb af ydelser omfattet af hovedreglen i momslovens § 16, stk. 1 i andre EU-lande, hvor virksomheden er betalingspligtig for momsen efter momslovens § 46, stk. 1, nr. 3Ny tekst slut

Ny tekst startI rubrik B - varer anføres:Ny tekst slut

 • Ny tekst startVærdien uden moms af varesalg til andre EU-lande, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 1-4Ny tekst slut
 • Ny tekst startVærdien uden moms af fjernsalg af varer til andre EU-lande, jf. momsbekendtgørelsens § 82, stk. 2, ogNy tekst slut
 • Ny tekst startVærdien uden moms af installation og montering af varer i andre EU-lande, jf. momsbekendtgørelsens § 77Ny tekst slut

Ny tekst startI rubrik B - ydelser anføres:Ny tekst slut

 • Ny tekst startVærdien uden moms af salg af ydelser omfattet af hovedreglen i momslovens § 16 til andre EU-lande, hvor modtageren er betalingspligtig for momsen af ydelserneNy tekst slut

Ny tekst startog rubrik B-varer, skal endvidere listeangives (indberettes til VIES). Det samme gælder ydelser leveret uden moms, hvor køberen er betalingspligtig for momsen af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1, jf. rubrik B-ydelser. Se N.4.Ny tekst slut

Indberetning og betaling via internettet

Ny tekst startIndberetning af moms skal ske via TastSelv Erhverv på SKATs hjemmeside.Ny tekst slut

Ny tekst startBetaling skal ske via PBS-leverandørservice, netbank eller almindelig bank. Identifikationslinjen (OCR-linjen) fra TastSelvErhverv skal oplyses.Ny tekst slut

Ny tekst startVirksomheder, der er tilmeldt TastSelv modtager e-mails, der husker på fristen for indberetning af momsen.Ny tekst slut

Indberetning og betaling på girokort

Ny tekst startHvis virksomheden ikke har adgang til at kunne indberette via internettet, kan virksomheden via telefon (70 10 10 70) bestille et girokort. Girokortet skal bestilles hver gang virksomheden nærmer sig fristen for angivelse af moms. Angivelse af moms foretages ved hjælp af skemaet på bagsiden af girokortet.Ny tekst slut

Ny tekst startBetaling skal ske ved at det angivne beløb betales med girokortet. Hvis det angivne beløb er negativt eller 0, skal girokortet sendes direkte til SKAT.Ny tekst slut

Indberetning på papir af køb og salg af ydelser

Ny tekst startVirksomheder, der skal angive "Moms af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt (udgående moms)", "Rubrik A-ydelser" og/eller "Rubrik B-ydelser, og som ikke har adgang til en computer, skal telefonisk (72 22 18 18) bestille en udskrift af momsangivelsessiden i TastSelvErhverv, som angivelsen skal foretages i.Ny tekst slut

Underskrift af girokort og papirindberetning

Angivelsen skal være underskrevet af den, der tegner virksomheden, eller af en, der har fået fuldmagt af virksomheden. Fuldmagtsforholdet skal kunne dokumenteres over for SKAT ved forevisning af en fuldmagtserklæring eller lignende.

Rettidig betaling og indberetning

Indberetning er sket retttidigt, hvis virksomheden har fået kvittering for indberetningen inden kl. 24 på den sidste rettidige indberetningsdag.

Betaling er sket rettidig, når

 • Ny tekst startbeløbet, der skal betales, betales via netbank og bliver trukket på virksomhedens konto senest sidste rettidige betalingsdag og er sket i henhold til bankens regler vedrørende tidsfrister for netbankoverførsler.Ny tekst slut
 • anmodning om overførsel af det beløb, der skal betales, er virksomhedens pengeinstitut i hænde, sådan at overførslen fra virksomhedens konto til SKAT´s konto kan ske senest på sidste rettidige betalingsdag.
 • beløbet, der skal betales, er indbetalt til et posthus, et pengeinstitut eller til SKAT senest sidste rettidige betalingsdag.

Falder sidste rettidige betalingsdag på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. OPKL § 2, stk. 3.

Generelt

Virksomheden skal indsende angivelse for hver momsperiode, selv om der ikke skal indbetales moms, enten fordi momstilsvaret er nul, eller fordi købsmomsen overstiger salgsmomsen. I sidstnævnte tilfælde skal momstilsvaret tydeligt markeres med et minus.